விமர்சனங்கள்


விமர்சிப்பதும் விமர்சனத்திற்குள்ளாவதும்
எளிதாகத்தான் இருக்கிறது...
அதைப் பொருட்படுத்தாமல்
கடந்து செல்வதுதான்
கடினமாக இருக்கிறது.. !

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 comments :

Post a Comment