கடல்ஆர்ப்பரிக்கும் அலை கடல்
என்றுமே அறியாது
ஆழ்கடலின்
மன அழுத்தத்தை !
அதுபோல் தான்
சில உறவுகளும் !

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 comments :

Post a Comment