இரு பக்கங்கள்வளர்பிறையும் தேய்பிறையும்
மாறி மாறி வருவதுபோல்தான் இருக்கிறது
உன் மேல் வரும்
பாசமும் கோபமும் !

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 comments :

Post a Comment