சில வார்த்தைகள், பல மௌனங்கள்உயிர் வலிக்கும்போதும்
உள்ளம் அழும்போதும்
உனக்காக புன்னகை செய்யும் இதழ்களையும்
மறைக்கத் தெரியாத மௌனத்தையும்
என்ன செய்வேன் ?
உள்ளத்து உணர்ச்சிகளெல்லாம்
ஒன்று சேர்ந்து
என் உயிரைப் பறிக்கும்முன்பு
ஒருமுறை எதிரில் வந்துவிடு
உண்மையெல்லாம் சொல்லிவிடுகிறேன் !!!

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

7 comments :

sammi said...

goood............... its very nice ur mind thought

indu said...

Thanks for ur comment.

Nirmala said...

akka really awsome
by nirmala

indu said...

Thanks nirmala...

ananchu said...

hey wat it is?ena feeling......no chance....super my dr..cntinue ur poems....

indu said...

thanks dear.:)

அருள்மொழிவர்மன் said...

wow...wonderful poem..

Post a Comment